ETKİNLİKLER - goksudogaokulu

www.goksudogaokulu.org
goksudogaokulu@gmail.com
göksu doga okulu
Göksu Vadisi ve Deltasında Ekoloji Temelli Doga Egitimi
İçeriğe git

Ana menü:

ETKİNLİKLER

GÖKSU DOĞA EĞİTİMİ

27. 06. 2018 15.00 SİLİFKE OTOGARINDA TOPLANMA  
15.30 KIZKALESİ'NE VARIŞ
18.00 Tanışma ve Genel Oryantasyon: Yaratıcı Drama Eşliğinde – Dr. Öğrt. Üyesi Kenan DEMİR
19.00 AKŞAM YEMEĞİ
20.30 DERS - Yaratıcı Dramanın Doğa Eğitimindeki Önemi – Dr. Öğr. Üyesi Kenan DEMİR
21.30 Doğa sporlarında yaralanmalar ve ilk yardım - Dr. Mehmet Üzülmez
22.30 DERS – Proje İçeriği tanıtımı, program bilgilendirmesi, arazide dikkat edilmesi gereken hususlar, koruma statüleri, havza yönetimi planlaması – Prof. Dr. Adnan PINAR
23.00 YATIŞ

28.06.2018 07.30 KAHVALTI
08.30 DERS - Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliğinin Temelleri/Türlerin Karşılıklı Etkileşimleri, Ekosistemler Zinciri İçinde Hayvanların Konumu - Prof. Dr. Ali DEMİRSOY- Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
12.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00 ARAZİ UYGULAMASI – Göksu Deltası: Yerleşme Özellikleri, Flora ve Fauna Özellikleri, Halofit Bitkiler, Saz Horozu Üreme alanı ve özelliklerinin incelenmesi
19.00 AKŞAM YEMEĞİ
20.30 DERS - Gökyüzü gözlemi / Çıplak Gözle Gökyüzü / Evren ve Işık - Prof. Dr. Berahitdin Albayrak  
23.00 YATIŞ

29.06.2018 07.30 KAHVALTI
08.30 ARAZİ UYGULAMASI – Göksu Vadisi  (Silifke – Mut arası)
12.00 ÖĞLE YEMEĞİ – Mut’ta
13.30 ARAZİ UYGULAMASI –Göksu Vadisi: Göksu Vadisinin Genel Özellikleri
20.30 DERS – Küresel Isınma ve İklim Değişikliği - Prof. Dr. Ali DEMİRSOY
23.00 YATIŞ


30.06.2018 07.30 KAHVALTI
08.30 DERS –  Göksu deltası ve çevresindeki tarihöncesi yerleşmeler ve özellikleri (Dönem Sırasına Göre) - Doç. Dr. Mehmet KURT
10.30 DERS - Orta Toros Dağlarının Jeolojik Oluşumları, Karstik Şekiller ve Göksu Vadisi ve Deltası’nın Jeomorfolojik Özellikleri – Prof. Dr. Adnan PINAR, Doç. Dr. Sait AKBAŞLI
12.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 ARAZİ UYGULAMASI – Cennet-Cehennem Obrukları, Astım Mağarası, Adamkayalar, Kızkalesi
19.00 AKŞAM YEMEĞİ
01.07.2018 07.30 KAHVALTI
08.30 DERS – Bitkiler ve Bitki Birlikleri, Flora ve Vejetasyon Bilgisi, Bitki Toplama, Kurutma ve Saklama (Herbaryum) Teknikleri – Prof. Dr. Tamer KEÇELİ, Öğrt. Gör. Kürşad SAYIN,
12.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 ARAZİ UYGULAMASI – Silifke – Uzuncaburç güzergahında vejetasyonun ve tarihi yerleşmelerin gözlenmesi. Doç. Dr. Mehmet KURT
19.00 AKŞAM YEMEĞİ
20.30      DERS – Denizaltı vejatasyonu, (Boğsak-Taşucu), Deniz kaplumbağaları, Deniz ve kıyı morfolojisi, tatlı su
            ve tuzlu su canlıları, kültür balık yetiştiriciliğinin deniz yaşamına etkisi- Prof. Dr. Ahmet KIDEYŞ 23.00 YATIŞ

02.07.2018 07.30 KAHVALTI
08.30 ARAZİ UYGULAMASI – Taşucu – Yeşilovacık- Akkuyu arası deniz yolu ile koy, kıyı topografyası incelemesi, Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ
10.30 ARAZİ ANLATIMI – Erozyon ve Erozyonla Mücadelenin Önemi / Eko-turizm, Turizm Çevre İlişkileri, Yangın Ekosistemi - Prof. Dr. Tuncay NEYİŞÇİ, Doç. Dr. Mehmet KURT
12.00 ÖĞLE YEMEĞİ – Yat veya arazide
14.00 ARAZİ UYGULAMASI – Akkuyu Nükleer enerji santrali  Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ, Prof. Dr. Ali
                                                DEMİRSOY, Prof.Dr. Berahidtin ALBAYRAK,
20.30 DERS - Temel ekoloji kavramları, Doğa Korumanın Nedenleri, Kategorileri ve Felsefesi / Sulak alanların ekolojik özellikleri – Prof. Dr. Tuncay NEYİŞÇİ, Prof. Dr. Gabil ADİLOV, Dr. Öğrt. Üyesi, İlknur YEŞİLCE
23.00 YATIŞ

03.07.2018 07.30 KAHVALTI
08.00 ARAZİ UYGULAMASI – Silifke – Gülnar – Mut güzergahında göçebe yaşam, yerleşim yerlerinin özelliklerinin incelenmesi, Prof. Dr. Tamer KEÇELİ, Doç. Dr. Mehmet KURT
12.00 ÖĞLE YEMEĞİ – Gülnar’da
13.30 ARAZİ UYGULAMASI – Meydancık Kale ve Gezende barajı,  Doç. Dr. Abdurrahman DİNÇ, Doç. Dr. Mehmet KURT
19.00 AKŞAM YEMEĞİ
20.30 DERS –Göksu vadisi ve deltasının hidrojeomorfolojik özellikleri, Göksu vadisi örneğinde havza yönetim planlamasının gerekliliği ve önemi - Dr. Öğrt. Üyesi Adnan Doğan BULDUR
23.00 YATIŞ – Mut’ta

04.07.2018 07.30 KAHVALTI
08.30 ARAZİ İNCELEMESİ – Yer köprü şelalesi, Alahan Kilisesi-Prof.Dr. Şener KURT
12.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00 ARAZİ İNCELEMESİ – Göksu’nun Hidrojeomorfolojik Özelliklerinin İncelenmesi Dr. Öğrt. Üyesi Adnan Doğan BULDUR, Doç. Dr. Mehmet KURT, Dr.Öğrt. Üyesi Tarkan YORULMAZ
15.00 Silifke müzesinin gezilmesi
19.00 AKŞAM YEMEĞİ
20.00 DERS - Oryantring, Göksu vadisi ve deltasında hedef bulma gece-gündüz -
23.00 YATIŞ


05.07.2018 07.30 KAHVALTI
08.30 Doğa ve çevre bilinci oluşturmada çevre eğitiminin önemi / Coğrafi faktörlerin kültür üzerine etkileri – Prof. Dr. Adnan PINAR
10.30 Silifke ve Çevresinin Folklorik Özellikleri, Göçebe Hayatı ve Türkmen-Yörük Kültürü, Yöresel Yemekler - Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN-
12.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 ARAZİ UYGULAMASI – Göksu Deltası: Göksu Deltasının kuşları, kuş gözlemi,  
19.00 AKŞAM YEMEĞİ
20.30 DERS - Göksu Vadisi ve Deltasının Kuşları - Dr. Öğr. Üyesi Tarkan YORULMAZ
23.00 YATIŞ

06.07.2018 07.30 KAHVALTI
09.00 Değerlendirme Toplantısı, Doç. Dr. Sait AKBAŞLI, Prof. Dr. Adnan PINAR, Öğrt. Gör. Kürşad SAYIN
13.30 Kapanış ve Vedalaşma

* Proje Yönetimi, Öğretim Elemanlarının Geliş-Gidişlerine Göre Programda düzenleme yapabilir

İçeriğe dön | Ana menüye dön